top of page

Woningbouw & gebiedsontwikkeling

Huisvesting en stadsplanning evolueren snel. De vraag naar slimme, duurzame, emissiearme en betaalbare huisvestingsoplossingen met volledige circulariteit heeft nieuwe concepten geïntroduceerd, zoals virtuele constructie en modulaire, 3D-geprinte, robotachtige en andere geïndustrialiseerde bouwtechnieken. In slimme steden maken gebouwen en infrastructuur deel uit van netwerken met hoge dichtheid, terwijl ze ook op maat gemaakte communicatieoplossingen, energieopwekking en -opslag, afval- en milieubeheer integreren.

 

Dit vereist constante innovatie en projectmanagement op hoog niveau, aangezien de aanpak verschuift van monodisciplinair werken naar toezicht houden op een volledige toeleveringsketen zonder hiaten in de capaciteiten. Door onze uitgebreide branche-ervaring hebben wij een sterke trackrecord in het adviseren over en procederen rondom grote en innovatieve woningbouwprojecten en (slimme) stadsvernieuwingsprojecten en gebiedsontwikkelingen in soms baanbrekende omstandigheden.

Referenties

Herontwikkeling Marinebasis 
Herontwikkeling van een voormalige marine vliegbasis tot woongebied met maximaal 10.000 woningen, de grootste ‘greenfield’ gebiedsontwikkeling van Nederland voor de komende jaren

 

Herstructurering portefeuilles woningontwikkelingen 
Adviseren van twee van de grootste Nederlandse pensioenfondsen bij de herstructurering van hun woningontwikkeling portefeuilles, inclusief een interne due diligence, de volledige juridische documentatie, evenals de noodzakelijke herstructurering van zekerheden

 

Wonderwoods Utrecht
Adviseren over het ontwerp en de bouw van de hypermoderne woontoren ‘Wonderwoods’, met de eerste ‘groene’ gevel met speciaal ontworpen boombalkons tot 70 meter hoog, met geavanceerde onderhoudscontracten en constructiegaranties

 

Gebiedsontwikkeling Rotterdam
Ontwikkeling van in totaal circa 15.000 woningen in regio Rotterdam, waaronder grote en complexe gentrificatieprojecten Feyenoord City, Feyenoord XL, Carnisse Island (allemaal onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid), Boezembocht (voormalig spoorwegemplacement), Pompenburg (Centrum Rotterdam) en Schieveste

bottom of page