top of page

Energie & nutsvoorzieningen

De energie- en nutssector voelt de maatschappelijke en politieke druk sneller te innoveren tegen hogere kwaliteit en lagere kosten. Projecten worden steeds complexer met de eisen van geïntegreerde software en complexe elektronica. Ontwikkelaars nemen steeds vaker levenscyclusbeheer op zich in plaats van alleen ontwikkeling en verbinding. De industrie verschuift van traditionele inkoopmodellen naar het opereren in partnerecosystemen om naadloze overgangen te maken tussen ontwikkeling, productie, onderhoud, netwerk en opslag.

 

HabrakenRutten heeft ruime ervaring met de technische, commerciële en juridische vraagstukken die zich voordoen in de energie- en nutssector. We adviseren belanghebbenden over projecten op alle energie- en nutsgerelateerde gebieden, waaronder olie & gas, elektriciteit, (afval) water en afvalbeheer. We hebben bijzondere ervaring met het adviseren over alternatieve energie en hernieuwbare energiebronnen, waaronder (near- en offshore) windmolenparken, zonne-energie en energieopslag.

Referenties

Zonneparken

Adviseren van een internationale investeerder in duurzame energie bij de verwerving van een portefeuille van zonneparken die in Nederland circa 2 gigawatt (GW) aan zonne-energie opwekken

Eerste CAES faciliteit
Adviseren van een investeringsfonds bij de financiering van en participatie in de eerste CAES (compressed air energy storage) faciliteit in Nederland

 

Windpark Fryslân
Adviseren van een van de aannemers van het grootste binnenwaterwindpark ter wereld, het 1,5 TWh Windpark Fryslân, in het IJsselmeer

 

Afvalvergassingsinstallatie 
Arbitrage (NAI) met betrekking tot de bouw en performance van een afvalvergassingsinstallatie

bottom of page