top of page

Referenties


Adviseren van een joint venture die een logistiek centrum ontwikkelt nabij de luchthaven Schiphol in de onderhandelingen met de netaanbieder en de regelgevende instantie over de levering van stroom


Adviseren van een gemeente in hun onderhandelingen met het Rijk over de herontwikkeling van een voormalige marine vliegbasis tot een woongebied van maximaal 10.000 woningen, de grootste ‘greenfield’ gebiedsontwikkeling van Nederland in de komende jaren


Adviseren van een investeringsfonds over een due diligence onderzoek van alle wettelijke aspecten met het oog op de financiering en koop van de eerste CAES-installatie (compressed air energy storage) in Nederland


Adviseren over alle bestemmingsplannen en wettelijke aspecten van de verkoop en ontmanteling van een grote asfalt- en betoncentrale, inclusief aansluitende contractering bij herontwikkeling en verhuizing

Wouter Haeser is gespecialiseerd in de bestuursrechtelijke aspecten van infrastructuur-, vastgoed- en energieprojecten, waaronder vergunningen, ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, milieuwetgeving, grondexploitatie en aanbestedingen. Hij staat bekend om de breedte en diepte van zijn bestuursrechtelijke kennis en zijn vermogen om complexe materie in praktische oplossingen te vertalen.  Hij is gewend te opereren op het snijvlak van het bestuursrecht en het privaatrecht.


Wouter is een teamspeler en weet naadloos samen te werken met de belangrijke spelers in alle relevante disciplines die nodig zijn om een ​​project tot een goed einde te brengen. Wouter adviseert en procedeert voor de industrie, projectontwikkelaars en investeerders en heeft ruime ervaring in het overleg met de overheid. Hij deed eerder ervaring op in het voeren van cassatiezaken bij de Hoge Raad.

Wouter Haeser

Wouter Haeser

Advocaat | Partner


T: +31 (0)88 374 49 21
M: +31 (0)6 25 53 97 86
E: w.haeser@habrakenrutten.com

bottom of page