top of page

Jesse Faber is advocaat in het TMT-team van HabrakenRutten met ervaring op het gebied van regelgeving en geschilbeslechting in de TMTen life sciences sectoren. Jesse heeft tevens een BSc in Life Science and Technology, wat hem in staat stelt om complexe technologie gerelateerde geschillen te behandelen in zowel gerechtelijke procedures als arbitragezaken. Ook adviseert hij regelmatig over data, privacy (AVG/GDPR), (out- en cloud-) sourcing contracten en handhaving van intellectuele eigendomsrechten (IE/IP).

Jesse Faber

Jesse Faber

Advocaat


T: +31 (0)88 374 49 00
M: +31 (0)6 34 56 34 48
E: j.faber@habrakenrutten.com

bottom of page