top of page

Claire is gespecialiseerd in de sectoren energie en infrastructuur. Ze adviseert cliënten over publiekrecht, overheidsregulering en projecten en ze vertegenwoordigt cliënten in juridische procedures. Haar kennis van het bestuursrecht in combinatie met haar expertise van de energiesector, geeft cliënten een unieke combinatie aan kennis en kunde.

 

Claire is een gesprekspartner op strategisch niveau, een sterke onderhandelaar in regulatoire context en een succesvolle procesadvocaat in complexe privaat- en bestuursrechtelijke zaken.

 

Binnen het publiekrecht heeft Claire een bijzondere aandacht voor gereguleerde markten, handhaving, omgevingsrecht en ruimtelijke ordening. Naast advies over regulatory aspecten (inclusief vergunningen) van infrastructuur- en energie projecten, vertegenwoordigt Claire cliënten ook in onderhandelingen met overheidsorganen op alle niveaus. Tevens procedeert ze zowel bij de bestuurs- als bij de civiele rechter. Claire’s transacie ervaring betreft zowel fusies, overnames als controlled auctions binnen de sectoren energie en infrastructuur.

 

Claire heeft een ruime 10 jaar gewerkt binnen de energiepraktijk van het prestigieuze advocatenkantoor De Brauw.


Legal 500

“Claire van der Hoeven is well-versed in both energy regulatory and energy M&A. Clients are in good hands with her as she is on the ball and never gives up. Definitely someone to keep an eye out for.”

Claire van der Hoeven

Claire van der Hoeven

Advocaat | Counsel


T: +31 (0)88 – 374 49 00
M: +31 (0)6 53 26 85 97
E: c.vanderhoeven@habrakenrutten.com

bottom of page