Sjoerd-Rutten-habrakenrutten

Sjoerd Rutten

Advocaat | Partner

Telefoon: +31 (0)88 374 49 12
Mobiel: +31 (0)653 91 37 99
Email: s.rutten@habrakenrutten.com

Dispute Resolution
International Arbitration
Projects
PPP/PFI

Sjoerd Rutten heeft als advocaat meer dan 25 jaar ervaring in het procederen en arbitreren in bouw gerelateerde geschillen. Met zijn langjarige ervaring heeft hij een reputatie opgebouwd te behoren tot de allerbeste advocaten als het gaat om het vermijden, beheersen, controleren en oplossen van geschillen. Cliënten wenden zich tot hem bij (naderende) geschillen met een groot commercieel of principieel belang. Zijn cliënten prijzen hem om zijn vermogen in vroegtijdig stadium te adviseren hoe potentiële schade kan worden beperkt of voorkomen. Sjoerd geldt als een uiterst effectieve advocaat die onder de moeilijkste omstandigheden snel een goed resultaat weet te bereiken. Hij vertegenwoordigt cliënten in arbitrage bij onder meer RvA, NAI, CvG en AIBk en in procedures bij de burgerlijke rechter. 

Hij treedt regelmatig op als arbiter bij het Nederlands Arbitrage Intituut en bij TAMARA, en ook als door de rechtbank benoemde deskundige. Hij is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht. Sjoerd heeft diverse boeken en publicaties op zijn vakgebied op zijn naam staan, en doceert bij verschillende instituten.

Legal 500 (2018 Editie)
'"Truly skilled and experienced" litigator Sjoerd Rutten is "a real fox" who "always has a plan up his sleeve".'

Chambers Europe (2019 Editie)                                                                                                                                                    Tier 1 in Real Estate - Construction: "Sjoerd Rutten has a particularly notable profile in construction contracts and related disputes. Clients say he is "very smart and experienced" and value his litigation skills as a key asset. He acts for a broad client base that includes project developers, contractors and owners." 

Who’s Who - Construction (2018 Editie) 
Genoemd als Expert in het praktijkgebied bouw en infrastructuur.

Ervaringen

Diverse gerechtelijke en arbitrale procedures omtrent claims die voorkomen uit de grootschalige 'bouwfraude' zaak die in 2002 aan het licht kwam.

Arbitrage (NAI) over de bouw van een spoorwegtunnel (UAVgc contract).

Arbitrage (RvA) over de aanleg van een weg en tunnel onder rivier de Amstel (RAW/ UAV contract).

Arbitrage (NAI) over de bouw van een containerterminal in de Rotterdamse haven (UAVgc contract).

Arbitrage (RvA) over bouw van een slibverwerking- en energieterugwinningsinstallatie (UAVgc contract).

Arbitrage (NAI) over bouw en prestatie van een afvalvergassingsinstallatie (EPC contract).

Rechtbank- en hofprocedure over tussentijdse beëindiging projectontwikkelingsovereenkomst ivm gewijzigde marktomstandigheden. 

Rechtbank- en hofprocedure over aanbesteding en bouw van een onderdoorgang onder spoor in de Randstad.

Rechtbankprocedure over bouw appartementencomplex (UAV contract). 

Rechtbankprocedure over projectmanagement bij uit de hand gelopen laboratorium bouwproject in Amsterdam Science Park.

Partij bijgestaan in een conflict met betrekking tot tunneltechnische installaties in een snelwegtunnel in de Randstad.

Partij bijgestaan in een conflict met betrekking tot herstelwerkzaamheden en conservering van twee bruggen.

Advisering in een conflict over de realisatie van een sprinklersysteem in een grote internationale luchthaven.

Bijstand in een conflict over gebreken in een tankerterminal in de Rotterdamse haven.

Boeken
Processuele rechtspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (2016). IBR. Initiator en co-auteur.         Jurisprudentie koop-/aannemingsovereenkomst (2015). Simmons & Simmons. Initiator en co-auteur. 
Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de Bouw (1e druk 2010, 2e druk 2014). IBR.
Dossiervorming in de Bouw (2007). WEKA Uitgeverij. Initiator en co-auteur.
Jurisprudentie aanbestedingsrecht (2005). Sdu Uitgevers. Initiator en co-auteur.
De koop-/aannemingsovereenkomst (2004). WEKA Uitgeverij. Initiator en co-auteur.
101 vragen over de UAV (2002). WEKA Uitgeverij. Initiator en co-auteur.

Artikelen
Voor een wasdroger is een stroomvoorziening nodig. Feiten van algemene bekendheid in de rechtspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, Liber Amicorum mr. A.G.J. van Wassenaer, mei 2016.
Contractuele vervaltermijnen, Maandblad voor Vermogensrecht, juli 2015.
De verliezer betaalt? TBR mei 2015.
Noot bij RvA 16 december 2014, TBR mei 2015.
Noot bij RvA 12 juni 2012, TBR december 2012.
De UAV 2012, Capita selecta, TBR augustus 2012.
De eisen van goed en deugdelijk werk, TBR februari 2012.
Noot bij HR 27 maart 1999, TBR oktober 2009.
Noot bij Hof den Bosch 5 februari 2008, TBR augustus 2009.
Noot bij CvG KIVI 19 mei 2008, TBR februari 2009.
Noot bij RvA 19 maart 2008, BR oktober 2008.
Noot bij Vzngr Rb Maastricht 9 maart 2006, BR juli 2006.
Overgangsrecht Aanneming van Werk, BR juni 2004.
De precontractuele waarschuwingsplicht, BR mei 2004.

Sjoerd Rutten is a Notable Practitioner in Real Estate.
“He is the go-to person for contentious cases. He can judge when to litigate and when to seek other options. He has a bag full of tricks, doesn’t spare the opponents, and is able to surprise and ambush them. He is a good one to have in a fight.”

Chambers Europe (2015 Edition)