1

Peter Habraken

Advocaat | Partner

Telefoon: +31 (0)88 374 49 14
Mobiel: +31 (0)622 42 07 67
Email: p.habraken@habrakenrutten.com

Construction
Procurement
Projects & Project Finance
Real Estate

Peter Habraken heeft als advocaat ruim 20 jaar ervaring in de bouw- en vastgoedsector. Hij is als juridisch adviseur betrokken geweest bij vrijwel alle grote bouw-, vastgoed- en infrastructuur projecten in ons land. De laatste jaren heeft hij zijn praktijk uitgebreid in aanverwante sectoren als energie en telecom netwerken en industrie en offshore. In zijn praktijk adviseert hij zijn cliënten over gecompliceerde contracten en samenwerkingsvormen met een hoog risicoprofiel en een groot financieel belang. Peter heeft een voor ons land unieke expertise en ervaring als het gaat om (projectgefinancierde) PPS projecten. Zijn cliënten loven hem om zijn praktische inslag en zijn vermogen om met werkbare oplossingen te komen.

Peter Habraken is vloeiend in Duits en Engels en heeft ruime ervaring in het samenwerken met buitenlandse partijen. Hij is een van de oprichters van de Nederlands-Duitse advocaten vereniging en is actief lid van de International Bar Association. 

Legal 500 (2018 Editie) 
Peter Habraken wordt omschreven als Leading Individual in bouw en infrastructuur. Klanten beschrijven hem als “open minded" en deel van een team met "deep industry knowledge" in projectfinanciering en PPS projecten.

Chambers Europe (2018 Editie) 
Peter Habraken wordt sinds 2008 door Chambers Europe gezien als leidend in Real Estate.

IFLR1000 (2018 Editie) 
Peter Habraken wordt omschreven als Highly Regarded in praktijkgebieden PPS en projectfinanciering.

Ervaringen

Adviseren van de ontwikkelaar van een grootschalig zonne-energie project, omtrent de Ontwikkelingsovereenkomst, en de EPC en Service/Monitoring contracten.
 
Adviseren van de aannemer in een dispuut met de buitenlandse opdrachtgever van een nieuwe kolencentrale in Nederland.
 
Het afgeven van een ‘expert opinion’ met betrekking tot een dispuut tussen de opdrachtgever en de turbineleverancier van een windpark in Nederland.

Adviseren van het consortium bij de eerste herfinanciering tijdens de constructiefase van het PPS project A1/A6, inclusief aanpassen van de projectdocumentatie.

Adviseren van het consortium bij het opstellen van de onderaannemingscontracten inzake de baggerwerkzaamheden.

Advisering van het winnend consortium bij de aanbesteding en contractering tot en met financial close met betrekking tot de nieuwe zeesluis IJmuiden, aan de ingang van het Noordzeekanaal. Met een breedte van 70 meter wordt dit de grootste zeesluis ter wereld. Het was de eerste keer dat PPS werd toegepast op grote waterinfrastructuur.

Advisering van een van de grootste particuliere Nederlandse vastgoedfondsen ten aanzien van haar positie ten opzichte van de Staat bij het dreigende faillissement van het ROC in Leiden. Omvat ondermeer het heronderhandelen van de contracten met de Staat en met het ROC, alsmede het heronderhandelen van de financiering.

Advisering van een consortium bij de (eerste) succesvolle heronderhandeling van een DBFM contract met de opdrachtgever, inclusief de aanpassing van EPC contracten en de financiële documentatie.

Advisering van twee grote Nederlandse woningontwikkelaars over de ontvlechting van hun PPS joint venture met een grote gemeente. De joint venture was opgericht ten behoeve van een grootschalig woningbouwproject. Cliënten zijn succesvol bijgestaan in een procedure, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in een minnelijke schikking.

Advisering van een van de consortia betrokken bij de realisatie van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam over haar contractuele relaties met de opdrachtgever en de onderaannemers, onder andere in verband met faillissement van onderaannemers. 

Adviseren van een grote telecominfrastructuur bouwer inzake  de heronderhandeling van DBM contract voor 'hoogspanningsmasten in opdracht van de Nederlandse hoogspanningsnetbeheerder.

Adviseren van een consortium van twee grote Nederlandse bouw en bagger bedrijven bij de contractering met betrekking tot offshore werkzaamheden in verband met de aanleg van een LNG transportpijpleiding van Rusland naar Turkije onder de Zwarte zee.

Advisering van een joint venture van offshore bouwbedrijven met betrekking tot beslaglegging  op en arbitrage over het ontwerp en de bouw van een groot testplatform bedoeld voor het ontmantelen van de Brent olieplatformen in de Noordzee.

Advisering met betrekking tot de DBM contractering en financiering van Dierenpark Emmen, een van de grootste dierenparken van Europa. Bij dit project worden bouwkundig en technisch innovatieve technieken toegepast.

Advisering  van het winnend consortium voor de nieuwbouw van het gemeentehuis van de Gemeente Westland in Naaldwijk, het eerste PPS accommodatieproject in Nederland op gemeentelijk niveau.

Advisering van een consortium bij de aanbesteding en contractering  met betrekking tot het A9 trace van Holendrecht  tot Gaasperplas. Inclusief de advisering over de contractuele en regelgevingsaspecten die samenhangen met de voorgenomen constructie van een tunnel van 1,5 km onder een dichtbevolkt gedeelte van Amsterdam.

Advisering van een groot Duitse bouwbedrijf als deelnemer in een consortium bij de aanbesteding en DBM contractering  met betrekking tot het project Rotterdamse baan, een ongeveer 4 kilometer lang traject, grotendeels via een (geboorde) tunnel, die de A4/A13 zal verbinden met de Centrumring van Den Haag.

Peter Habraken is a Notable Practitioner in Real Estate:
'Clients describe him as a "really good communicator" who is able to "build bridges" in complex negotiations.'

Chambers Europe (2017 Edition) 

Sjoerd Rutten

Advocaat | Partner

Telefoon: +31 (0)88 374 49 12
Mobiel: +31 (0)653 91 37 99
Email: s.rutten@habrakenrutten.com

Dispute Resolution
International Arbitration
Projects
PPP/PFI

Sjoerd Rutten heeft als advocaat meer dan 25 jaar ervaring in het procederen en arbitreren in bouw gerelateerde geschillen. Met zijn langjarige ervaring heeft hij een reputatie opgebouwd te behoren tot de allerbeste advocaten als het gaat om het vermijden, beheersen, controleren en oplossen van geschillen. Cliënten wenden zich tot hem bij (naderende) geschillen met een groot commercieel of principieel belang. Zijn cliënten prijzen hem om zijn vermogen in vroegtijdig stadium te adviseren hoe potentiële schade kan worden beperkt of voorkomen. Sjoerd geldt als een uiterst effectieve advocaat die onder de moeilijkste omstandigheden snel een goed resultaat weet te bereiken. Hij vertegenwoordigt cliënten in arbitrage bij onder meer RvA, NAI, CvG en AIBk en in procedures bij de burgerlijke rechter. 

Hij treedt regelmatig op als arbiter bij het Nederlands Arbitrage Intituut en bij TAMARA, en ook als door de rechtbank benoemde deskundige. Hij is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht. Sjoerd heeft diverse boeken en publicaties op zijn vakgebied op zijn naam staan, en doceert bij verschillende instituten.

Legal 500 (2018 Editie)
'"Truly skilled and experienced" litigator Sjoerd Rutten is "a real fox" who "always has a plan up his sleeve".'

Chambers Europe (2018 Editie)
'According to sources, he is "a joy to have around: very smart and experienced in terms of construction matters and a hard worker."'

Who’s Who - Construction (2018 Editie) 
Genoemd als Expert in het praktijkgebied bouw en infrastructuur.

Ervaringen

Diverse gerechtelijke en arbitrale procedures omtrent claims die voorkomen uit de grootschalige 'bouwfraude' zaak die in 2002 aan het licht kwam.

Arbitrage (NAI) over de bouw van een spoorwegtunnel (UAVgc contract).

Arbitrage (RvA) over de aanleg van een weg en tunnel onder rivier de Amstel (RAW/ UAV contract).

Arbitrage (NAI) over de bouw van een containerterminal in de Rotterdamse haven (UAVgc contract).

Arbitrage (RvA) over bouw van een slibverwerking- en energieterugwinningsinstallatie (UAVgc contract).

Arbitrage (NAI) over bouw en prestatie van een afvalvergassingsinstallatie (EPC contract).

Rechtbank- en hofprocedure over tussentijdse beëindiging projectontwikkelingsovereenkomst ivm gewijzigde marktomstandigheden. 

Rechtbank- en hofprocedure over aanbesteding en bouw van een onderdoorgang onder spoor in de Randstad.

Rechtbankprocedure over bouw appartementencomplex (UAV contract). 

Rechtbankprocedure over projectmanagement bij uit de hand gelopen laboratorium bouwproject in Amsterdam Science Park.

Partij bijgestaan in een conflict met betrekking tot tunneltechnische installaties in een snelwegtunnel in de Randstad.

Partij bijgestaan in een conflict met betrekking tot herstelwerkzaamheden en conservering van twee bruggen.

Advisering in een conflict over de realisatie van een sprinklersysteem in een grote internationale luchthaven.

Bijstand in een conflict over gebreken in een tankerterminal in de Rotterdamse haven.

Boeken
Processuele rechtspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (2016). IBR. Initiator en co-auteur.         Jurisprudentie koop-/aannemingsovereenkomst (2015). Simmons & Simmons. Initiator en co-auteur. 
Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de Bouw (1e druk 2010, 2e druk 2014). IBR.
Dossiervorming in de Bouw (2007). WEKA Uitgeverij. Initiator en co-auteur.
Jurisprudentie aanbestedingsrecht (2005). Sdu Uitgevers. Initiator en co-auteur.
De koop-/aannemingsovereenkomst (2004). WEKA Uitgeverij. Initiator en co-auteur.
101 vragen over de UAV (2002). WEKA Uitgeverij. Initiator en co-auteur.

Artikelen
Voor een wasdroger is een stroomvoorziening nodig. Feiten van algemene bekendheid in de rechtspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, Liber Amicorum mr. A.G.J. van Wassenaer, mei 2016.
Contractuele vervaltermijnen, Maandblad voor Vermogensrecht, juli 2015.
De verliezer betaalt? TBR mei 2015.
Noot bij RvA 16 december 2014, TBR mei 2015.
Noot bij RvA 12 juni 2012, TBR december 2012.
De UAV 2012, Capita selecta, TBR augustus 2012.
De eisen van goed en deugdelijk werk, TBR februari 2012.
Noot bij HR 27 maart 1999, TBR oktober 2009.
Noot bij Hof den Bosch 5 februari 2008, TBR augustus 2009.
Noot bij CvG KIVI 19 mei 2008, TBR februari 2009.
Noot bij RvA 19 maart 2008, BR oktober 2008.
Noot bij Vzngr Rb Maastricht 9 maart 2006, BR juli 2006.
Overgangsrecht Aanneming van Werk, BR juni 2004.
De precontractuele waarschuwingsplicht, BR mei 2004.

Sjoerd Rutten is a Notable Practitioner in Real Estate.
“He is the go-to person for contentious cases. He can judge when to litigate and when to seek other options. He has a bag full of tricks, doesn’t spare the opponents, and is able to surprise and ambush them. He is a good one to have in a fight.”

Chambers Europe (2015 Edition) 

Henk Raven

Advocaat | Partner

Telefoon: +31 (0)88 374 49 15
Mobiel: +31 (0)614 96 90 49
Email: h.raven@habrakenrutten.com

Corporate & Commercial
Projects & Project Finance
Real Estate

Henk Raven heeft ruim 10 jaar ervaring in bouw en vastgoed gerelateerde praktijk. Hij is een van de weinige advocaten in Nederland die zich heeft gespecialiseerd in de contractuele en ondernemingsrechtelijke aspecten die samenhangen met bouw en vastgoed. Hij adviseert zijn cliënten over contracten, samenwerkingsverbanden en financiering en zekerheden.

Henk is regelmatig betrokken bij het structureren van consortia inclusief ‘pre bid agreements’, ‘consortium agreements’ en aandeelhoudersovereenkomsten. Hij heeft ervaring met complexe offshore projecten.

Legal 500 (2018 Editie) 
Henk Raven is aanbevolen zowel in het praktijkgebied bouw en infrastructuur als in projectfinanciering, omschreven door klanten als "a great talent" "who is a pleasure to work with".

Ervaringen

Adviseren van een van de grootste particuliere Nederlandse vastgoedbeleggers ten aanzien van de herstructurering en herfinanciering van diverse hotelexploitaties, inclusief de verkoop van diverse hotelexploitaties aan de Fletcher Group.

Adviseren over ondernemingsrechtelijke aspecten en het opstellen van contracten voor de herontwikkeling, herstructurering en latere verkoop van het ECCR (European China Centre Rotterdam) project, een joint venture tussen een groot Nederlands bouwbedrijf en een van de grootste bouwbedrijven in China. Het project omvat ondermeer een een parkeergarage, kantoren, winkels, horeca en woningen.

Adviseren van een consortium van twee grote Nederlandse bouw en bagger bedrijven bij de contractering met betrekking tot offshore werkzaamheden in verband met de aanleg van een LNG transportpijpleiding uit Rusland door de Zwarte zee.

Advisering van het winnend consortium bij de aanbesteding en contractering tot en met financial close met betrekking tot de nieuwe zeesluis IJmuiden, aan de ingang van het Noordzeekanaal. Met een breedte van 70 meter wordt dit de grootste zeesluis ter wereld. Het was de eerste keer dat PPP werd toegepast op grote waterinfrastructuur.

Advisering over de financiële en juridische herstructurering van de LSI-portefeuille en in het bijzonder de binnenstedelijke herontwikkeling van een deel van het Rotterdam Central District. 

Advisering en procederen over afwikkeling van diverse posities van een Hogeschool in relatie tot de ontwikkeling en bouw van een schoolgebouw door onderdelen van het Lips-concern. 

Advisering van een van de grootste particuliere Nederlandse vastgoedfondsen ten aanzien van haar positie ten opzichte van de Staat bij het dreigende faillissement van het ROC in Leiden. Omvat onder meer het heronderhandelen van de contracten met de Staat en met het ROC, alsmede het heronderhandelen van de financiering.

Advisering en contracteren over de ontvlechting van joint ventures van Imtech, een grote failliete Nederlandse bouwer. 

Advisering van twee grote Nederlandse woningontwikkelaars over de ontvlechting van hun PPS joint venture met een grote gemeente. De joint venture was opgericht ten behoeve van een grootschalig woningbouwproject. Clienten zijn succesvol bijgestaan in een procedure, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in een minnelijke regeling.

Advisering van het winnend consortium bij de aanbesteding en contractering tot en met financial close met betrekking tot de verdubbeling van het A1-A6 traject van Diemen tot Almere, inclusief twee nieuwe bruggen, een aquaduct en de grootste spoorbrug van Europa. Dit is het grootste PPS infrastuctuurproject ooit in Nederland. Bij de financiering van dit project zijn negen banken betrokken, waaronder de Europese Investeringsbank. 

Advisering met betrekking tot de DBM contractering en financiering van Dierenpark Emmen, een van de grootste dierenparken van Europa. Bij dit project worden bouwkundig en  technisch innovatieve technieken toegepast.

Adviseren en procederen over de contractuelen en financiële herstructurering van het project Calypso in Rotterdam. Onder andere onderhandelingen met andere marktpartijen, de gemeente over herfinanciering en executies van het pand met het oog op doorstart buiten faillissement.

Advisering en procederen over een offshore contract voor een deel van een gaspijpleidingproject in de Noordzee. 

Het opzetten van en redigeren van het standaardcontract voor zogenaamde mini-PPS projecten, onder meer omvattende UAV-GC contractsbepalingen, factoring/financieringsovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten tussen marktpartijen, overheden en de Bank Nederlandse Gemeenten.

Het adviseren over en het opstellen van een FIDIC Yellow Book aannemingsovereenkomst en alle bijbehorende documenten voor het ontwerp en de bouw van state-of-the-art opslagtanks in de Rotterdamse haven.

Henk Raven is recommended in both Construction and Project Finance, named by clients as "a great talent" "who is a pleasure to work with".

Legal 500 (2018 Edition)  

Marleen van Dijkman

Advocaat | Partner

Telefoon: +31 (0)88 374 49 11
Mobiel: +31 (0)641 36 99 63
Email: m.vandijkman@habrakenrutten.com

Marleen van Dijkman is een zeer ervaren vastgoedadvocaat. Zij heeft zich gespecialiseerd in het huurrecht en het aan vastgoed gerelateerde verbintenissenrecht. Marleen treedt op voor zowel huurders als verhuurders. Onder haar cliënten bevinden zich beleggers, ondernemingen, coöperaties en overheden. 
 
Marleen adviseert en procedeert in huurrechtelijke kwesties. Zij staat haar cliënten bij in geschillen betreffende onder meer herontwikkeling, renovatie, gebreken en ontruimingen. Daarnaast adviseert Marleen bij de totstandkoming van vastgoedtransacties ((ver)huur, (ver)koop, sale en leaseback) en wordt zij geraadpleegd bij daaruit voortvloeiende geschillen (zoals non-conformiteit bij de (ver)koop van onroerend goed).
 
Marleen heeft in 2009 de specialisatieopleiding van de Vereniging van Huurrecht Advocaten afgerond. Zij is redacteur van Tijdschrift Huurrecht In Praktijk (HIP), een uitgave van SDU Uitgevers. Marleen is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten en de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen. Daarnaast is zij voorzitter van de onafhankelijke Geschillencommissie Vestia. 

Publicaties 
De wettelijke bepaling in praktijk: artikel 7:255 BW, Tijdschrift Huurrecht in Praktijk (HIP), 2017, nummer 6;
Het energielabel, Tijdschrift Huurrecht in Praktijk (HIP), 2015, nummer 5;
HIP Classics: Vleesmeesters / Alog, Tijdschrift Huurrecht in Praktijk (HIP), 2015, nummer 3;
Verkoop van corporatiewoningen aan beleggers, Tijdschrift Huurrecht in Praktijk (HIP), 2015, nummer 1;
Artikel 7:291 BW en verjaring aan de hand van Gulf / Stern, Tijdschrift Huurrecht in Praktijk (HIP), 2014, nummer 7;
HIP Classics: Strandpaviljoen Zuid / gemeente Den Haag, Tijdschrift Huurrecht in Praktijk (HIP), 2014, nummer 6;
HIP Classics: Malothaux /SSH-Mitros, Tijdschrift Huurrecht in Praktijk (HIP), 2013, nummer 8;
Afgebroken onderhandelingen in het huurrecht, Tijdschrift Huurrecht in Praktijk (HIP), 2013, nummer 3. 

Willemijn Ritsema van Eck

Advocaat | Partner

Telefoon: +31 (0)88 374 49 29
Mobiel: +31 (0) 653 29 41 85
Email: w.ritsemavaneck@habrakenrutten.com

Willemijn Ritsema van Eck is meer dan 15 jaar als advocaat actief op het gebied van bouw & vastgoed. Willemijn is een specialist op het gebied van het aanbestedingsrecht. Zij heeft daarnaast veel ervaring in het opstellen en redigeren van samenwerkingsovereenkomsten voor gebiedsontwikkelingen en andere PPS-projecten.

Cliënten waarderen haar snelle begrip van de markt en haar uitgebreide vakkennis. Willemijn is in staat complexe, omvangrijke dossiers snel te doorgronden en de kern helder te formuleren. Zij heeft als advocaat twee post academische specialisatieopleidingen -  Financiering en Zekerheden en Aanbestedingsrecht – succesvol afgerond.

Willemijn maakt graag gebruik van de ‘conscious contracting’ methodiek, die meer focust op de uiteindelijke belangen van partijen, dan op ‘technicalities’. Willemijn is tevens een bedreven procesadvocaat en is een vakkundig legal mediator.

Ervaringen

Advisering en opstellen contractdocumentatie voor ‘Schiedam in Beweging’ voor de markt en de gemeente Schiedam als gezamenlijke opdrachtgevers. Onder de naam ‘Schiedam in Beweging’ werkt de gemeente Schiedam kansen uit, die zijn ontstaan door de aanleg van de rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam. Bovenop het tunneldak van de nieuwe A4 is onder andere een multifunctioneel sportpark gerealiseerd. Door verhuizing van een aantal sportverenigingen naar dit park komt een ruimtelijke verschuiving op gang die Schiedam de gelegenheid biedt zich de komende jaren te ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, sport en recreatie.

Contractuele begeleiding voor de bouwcombinatie Cadanz bij de realisatie van het Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) in Den Haag. Het OCC komt aan het Spuiplein te staan en wordt het nieuwe onderkomen van de stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag, het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium.

Voor het project De Florijn-as in Assen, het voeren van procedures in de aanbestedingsfase over de gunning van de verschillende werken en, tijdens de realisatiefase, de contractuele begeleiding voor de gemeente Assen van de aanbestede. Een groot deel van het project bestaat uit het deelproject ‘ de Blauwe As’, waarbij het doorgaande vaarwater in het centrum van Assen is hersteld. Naast veel GWW-werken bevat dit project 6 bruggen, waarvan een dubbele verkeersburg voor de zwaarste verkeerscategorie.

Huisadvocaat van de gemeente Zoetermeer voor aanbestedingsrecht.

Artikelen
JAAN 2016/103, Annotatie CvA Advies 217: Proportionaliteit, een groot goed
JAAN 2016/71, attendering Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 maart 2016: Raamovereenkomst vs Overheidsopdracht
JAAN 2015/258, annotatie CvA Advies 161: Gelijk behandelen bij meervoudig onderhands aanbesteden – automatische transparantie?
ICLG The International Comparitive Guide to Public Procurement 2016, Dutch chapter
JAAN 2015/204, annotatie CvA Advies 224: Laagste prijs in plaats van EMVI, voldoende gemotiveerd?
Noot bij het arrest van de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, XIIe Kamer, nr 229.723 van 6 januari 2015 in de zaak A. 204.650/XII-6931 (Belgische uitspraak), Toepassing van het transparantiebeginsel in België (Lianakis)
JAAN 3 augustus 2015, p. 686: De Nederlandse ontwikkelingen op het gebied van EMVI
JAAN 2015/120, annotatie CvA adviezen 83 en 84, Een goede EMVI-gunning is zo makkelijk nog niet!
JAAN 2015/66 en JAAN 2015/79, Attendering Hof Den Haag van 24 februari 2015
JAAN 2015/28, en JAAN 2015/29 annotatie HvJ EU van 11 december 2014 (Croce Amica One)  Intrekking en uitsluiting bij aanbestedingen  

Anne Marie Ferwerda

Advocaat | Counsel

Telefoon: +31 (0)88 374 49 24
Mobiel: +31 (0)613 04 86 23
Email: a.ferwerda@habrakenrutten.com

Anne Marie Ferwerda heeft als advocaat ruim twaalf jaar ervaring. Zij is gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht (waaronder de Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet en het Bouwbesluit). Anne Marie adviseert en procedeert veelvuldig over infrastructurele projecten, complexe bestemmingsplannen, (aanvragen om) omgevingsvergunningen alsmede procedurele vraagstukken met betrekking tot vergunningaanvragen en vergunningverlening. Zij staat daarbij veelal de initiatiefnemer of het bevoegd gezag bij. Tot haar cliënten rekent zij (vastgoed)beleggers, bedrijven en overheden. 

Cliënten waarderen Anne Marie om haar grondigheid, strategische aanpak en pragmatisme. Daarbij schept zij realistische verwachtingen. Dit leidt ertoe dat initiatieven op de meest efficiënte wijze en binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek kunnen worden gerealiseerd. 

Anne Marie is cum laude afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Tevens heeft zij de Grotius specialisatieopleidingen Algemeen Bestuursrecht en Onroerend Goedrecht cum laude afgerond.

Legal 500 (2018 Editie) 
Anne Marie Ferwerda wordt aanbevolen als Next Generation Lawyer in het praktijkgebied publiekrecht/omgevingsrecht.

Ervaringen

Adviseren van een wereldwijd opererende vastgoedbelegger over verschillende ruimtelijke ordeningsaspecten bij beleggingen  in diverse retail projecten, waaronder Amsterdamse Poort en Villa Arena.

Bijstaan van een belegger gespecialiseerd in commercieel vastgoed, meer in het bijzonder winkelcentra, bij de (her)ontwikkeling van de Mall of the Netherlands, het grootste winkelcentrum project in Nederland en het stadshart Amstelveen.

Optreden voor een vastgoedbelegger tegen de vaststelling van diverse bestemmingsplannen, waaronder het bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel in Rotterdam.

Adviseren van een onafhankelijke Nederlandse investeringsmaatschappij over de mogelijkheden tot herontwikkeling van diverse vastgoedobjecten, waaronder Hermes City Plaza in Rotterdam.

Adviseren van en procederen voor een ontwikkelaar van hoogwaardige winkelcentra over een binnenstedelijke herontwikkeling met retail, woningen en kantoren in het Schinkelkwadrant te Heerlen.

Adviseren van het consortium over het Rijksinpassingsplan Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 

Begeleiden van een gebieds- en vastgoedontwikkelaar bij het mogelijk maken van het woningbouwproject Houthaven in Schiedam.

Adviseren van diverse gemeenten en bedrijven over de Wet openbaarheid van bestuur en geheimhouding onder de Gemeentewet

Adviseren van het consortium over het Tracébesluit derde kolk Prinses Beatrixsluis. 

Adviseren van een scheepswerf in superjachten met betrekking tot de nieuwbouw van een van de grootste jachtbouwhallen in Alblasserdam.

Adviseren van een consortium over gewijzigde wetgeving ten aanzien van tunnelveiligheid ten behoeve van het PPS project A9 Gaasperdammerweg. 

Adviseren van een consortium over het provinciaal inpassingsplan inzake het PPS project Ijmond.

Adviseren van het consortium over het ontwerp van de sluis in relatie tot het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute ten behoeve van het PPS project Sluis Limmel.

Adviseren van het consortium over de mogelijkheden tot optimalisatie van het ontwerp voor het tracé binnen de grenzen van het Tracébesluit inzake het PPS project N33.

Mark van Wouwe

Advocaat | Counsel

Telefoon: +31 (0)88 374 49 39
Mobiel: +31 (0)613 14 13 71
Email: m.vanwouwe@habrakenrutten.com

Mark van Wouwe is een zeer ervaren advocaat, gespecialiseerd in contractenrecht en alle facetten van het huurrecht. Al meer dan 15 jaar adviseert hij marktpartijen, huurders en verhuurders ten aanzien van huurovereenkomsten. Mark stelt contracten op, voert onderhandelingen en staat cliënten bij in juridische procedures. 

Door zijn ruime ervaring heeft Mark een grote kennis van de praktische behoeften van partijen en weet hij als geen ander te anticiperen op veranderende behoeften in de toekomst. Cliënten prijzen Mark om zijn begrip en inzicht waar het gaat om hun wensen en het meedenken met toekomstige ontwikkelingen van hun onderneming.

Mark heeft de Grotius specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren afgerond en doceert van tijd tot tijd over commerciële contracten.

Ervaringen

Het adviseren van een beursgenoteerde Britse woonketen (met meer dan 115 winkels in de UK) bij het uitonderhandelen en aangaan van vijf huurovereenkomsten voor nieuwe winkels in winkelcentra / woonmalls in Nederland waaronder Villa Arena in Amsterdam, Woonmall Alexandrium in Rotterdam, winkelcentrum MegaStores Den Haag, Woonboulevard Ekkersrijt en Woonboulevard Heerlen. 

Het adviseren van een van de bekendste Amerikaanse social-media-netwerk bedrijven met betrekking tot een huurovereenkomst voor kantoorruimte (in een voormalig pakhuis) aan ’t IJ in Amsterdam.

Het adviseren van een groot Amerikaans e-commercebedrijf met betrekking tot een huurovereenkomst voor kantoorruimte in Amsterdam.

Het adviseren van een Amerikaanse vliegtuigbouwer met betrekking tot de huur van kantoorruimte (voor haar Europese hoofdkantoor) in Amsterdam.

Het adviseren van een van de grootste Amerikaanse technologiebedrijven met betrekking tot de huur van kantoorruimte in kantoorgebouw “The Outlook” te Amsterdam alsmede de huur van kantoorruimte en een laboratorium te Delft.

Het adviseren van een grote Amerikaanse kledingketen (tot voor kort een van de snelst groeiende retailers ter wereld) bij het aangaan van een huurovereenkomst voor een winkel (ruim 1700 m2) in de Beurstraverse (Koopgoot) in Rotterdam.

Het adviseren van twee internationale modeketens bij het aangaan van een huurovereenkomst voor een winkel in Designer Outlet Roermond.

Het adviseren van een grote Amerikaanse modeketen (met in Nederland winkels in Amsterdam en Utrecht) bij het aangaan van een huurovereenkomst voor een pop-up store aan de Lijnbaan in Rotterdam. 

Het adviseren over (voortijdige) huurbeëindiging, het opstellen van de formele huuropzeggingen en het (zonodig) vastleggen van afspraken in (beëindigings-/vaststellings)overeenkomsten, zoals het adviseren van een grote Amerikaanse kledingketen terzake het (voortijdig) beëindigen van de huurovereenkomst voor haar flagshipstore (kledingbranche) in Amsterdam.

Het adviseren van huurders over de mogelijkheid om een huurovereenkomst over te dragen middels contractsovername of indeplaatsstelling. 

Het assisteren bij diverse vastgoed transacties, waaronder het voor verkopers uitvoeren van een vendor due diligence bij de voorgenomen verkoop van (een deel van) de vastgoedportefeuille en het voor kopers uitvoeren van due diligence onderzoek bij de voorgenomen aankoop van een vastgoedportefeuille. 

Het namens een huurder (verkoper van luxe motorjachten) voeren van een omvangrijke procedure naar aanleiding van een huuropzegging door de verhuurder, waarbij het (in eerste aanleg bij de rechtbank Rotterdam en in hoger beroep bij het Gerechtshof Den Haag) met name ging om de vraag of er in casu sprake was van een huurovereenkomst kantoor- en overige bedrijfsruimte (in de zin van artikel 7:230a BW) of een huurovereenkomst winkelruimte (in de zin van artikel 7:290 BW) en derhalve de vraag of de verhuurder kon opzeggen en of de huurder huurbescherming genoot. 

Het adviseren van partijen over hun contractuele en juridische positie, het opstellen van formele ingebrekestellingen en het voeren van juridische procedures bij het voeren van procedures over het beëindigen van huurovereenkomsten en procedures over medehuurderschap (onder meer diverse procedures voor een woningstichting die woningen in eigendom heeft en verhuurt in Capelle aan den IJssel). 

Het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van diverse contracten zoals inkoop- en verkoopcontracten, algemene inkoop- en verkoopvoorwaarden, geheimhoudingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en vaststellingsovereenkomsten.

Gert Weerheim

Advocaat

Telefoon: +31 (0)88 374 49 19
Mobiel: +31 (0)611 59 70 28
Email: g.weerheim@habrakenrutten.com

Gert Weerheim is advocaat sinds 2011 en heeft ruime ervaring op het gebied van het aanbestedings- en bouwrecht. Hij adviseert en procedeert in uiteenlopende aanbestedings- en bouwgeschillen met een groot belang. Gert beschikt daarnaast over specifieke sectorkennis van de funderingsbranche.                                                                                      Gert heeft de Grotius specialisatieopleiding aanbestedingsrecht cum laude afgerond.Laurens Koolhof

Advocaat

Telefoon: +31 (0)88 374 49 18
Mobiel: +31 (0)652 43 63 86
Email: l.koolhof@habrakenrutten.com

Laurens Koolhof is advocaat sinds 2012 en heeft ruime ervaring op het gebied van bouw- en ondernemingsrecht. Hij is uitstekend thuis in complexe PPS-contractvormen en is betrokken bij diverse DBFM(O)-projecten in Nederland. Hij heeft veel ervaring in het opstellen en redigeren van de projectdocumentatie voor dergelijke PPS-projecten. Ook adviseert hij over de benodigde projectdocumentatie voor energieprojecten, zoals grondgebonden en rooftop zonneparken.