1

Peter Habraken

Advocaat | Partner

Telefoon: +31 (0)88 374 49 14
Mobiel: +31 (0)622 42 07 67
Email: p.habraken@habrakenrutten.com

Construction
Procurement
Projects & Project Finance
Real Estate

Peter Habraken heeft als advocaat ruim 20 jaar ervaring in de bouw- en vastgoedsector. Hij is als juridisch adviseur betrokken geweest bij vrijwel alle grote bouw-, vastgoed- en infrastructuur projecten in ons land. De laatste jaren heeft hij zijn praktijk uitgebreid in aanverwante sectoren als energie en telecom netwerken en industrie en offshore. In zijn praktijk adviseert hij zijn cliënten over gecompliceerde contracten en samenwerkingsvormen met een hoog risicoprofiel en een groot financieel belang. Peter heeft een voor ons land unieke expertise en ervaring als het gaat om (projectgefinancierde) PPS projecten. Zijn cliënten loven hem om zijn praktische inslag en zijn vermogen om met werkbare oplossingen te komen.

Peter Habraken is vloeiend in Duits en Engels en heeft ruime ervaring in het samenwerken met buitenlandse partijen. Hij is een van de oprichters van de Nederlands-Duitse advocaten vereniging en is actief lid van de International Bar Association. 

Legal 500 (2018 Editie) 
Peter Habraken wordt omschreven als Leading Individual in bouw en infrastructuur. Klanten beschrijven hem als “open minded" en deel van een team met "deep industry knowledge" in projectfinanciering en PPS projecten.

Chambers Europe (2019 Editie) 
Peter Habraken wordt erkend door Chambers als een van de topadvocaten in Real Estate: Construction - Band 1.

IFLR1000 (2018 Editie) 
Peter Habraken wordt omschreven als Highly Regarded in praktijkgebieden PPS en projectfinanciering.

Ervaringen

Adviseren van de ontwikkelaar van een grootschalig zonne-energie project, omtrent de Ontwikkelingsovereenkomst, en de EPC en Service/Monitoring contracten.
 
Adviseren van de aannemer in een dispuut met de buitenlandse opdrachtgever van een nieuwe kolencentrale in Nederland.
 
Het afgeven van een ‘expert opinion’ met betrekking tot een dispuut tussen de opdrachtgever en de turbineleverancier van een windpark in Nederland.

Adviseren van het consortium bij de eerste herfinanciering tijdens de constructiefase van het PPS project A1/A6, inclusief aanpassen van de projectdocumentatie.

Adviseren van het consortium bij het opstellen van de onderaannemingscontracten inzake de baggerwerkzaamheden.

Advisering van het winnend consortium bij de aanbesteding en contractering tot en met financial close met betrekking tot de nieuwe zeesluis IJmuiden, aan de ingang van het Noordzeekanaal. Met een breedte van 70 meter wordt dit de grootste zeesluis ter wereld. Het was de eerste keer dat PPS werd toegepast op grote waterinfrastructuur.

Advisering van een van de grootste particuliere Nederlandse vastgoedfondsen ten aanzien van haar positie ten opzichte van de Staat bij het dreigende faillissement van het ROC in Leiden. Omvat ondermeer het heronderhandelen van de contracten met de Staat en met het ROC, alsmede het heronderhandelen van de financiering.

Advisering van een consortium bij de (eerste) succesvolle heronderhandeling van een DBFM contract met de opdrachtgever, inclusief de aanpassing van EPC contracten en de financiële documentatie.

Advisering van twee grote Nederlandse woningontwikkelaars over de ontvlechting van hun PPS joint venture met een grote gemeente. De joint venture was opgericht ten behoeve van een grootschalig woningbouwproject. Cliënten zijn succesvol bijgestaan in een procedure, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in een minnelijke schikking.

Advisering van een van de consortia betrokken bij de realisatie van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam over haar contractuele relaties met de opdrachtgever en de onderaannemers, onder andere in verband met faillissement van onderaannemers. 

Adviseren van een grote telecominfrastructuur bouwer inzake  de heronderhandeling van DBM contract voor 'hoogspanningsmasten in opdracht van de Nederlandse hoogspanningsnetbeheerder.

Adviseren van een consortium van twee grote Nederlandse bouw en bagger bedrijven bij de contractering met betrekking tot offshore werkzaamheden in verband met de aanleg van een LNG transportpijpleiding van Rusland naar Turkije onder de Zwarte zee.

Advisering van een joint venture van offshore bouwbedrijven met betrekking tot beslaglegging  op en arbitrage over het ontwerp en de bouw van een groot testplatform bedoeld voor het ontmantelen van de Brent olieplatformen in de Noordzee.

Advisering met betrekking tot de DBM contractering en financiering van Dierenpark Emmen, een van de grootste dierenparken van Europa. Bij dit project worden bouwkundig en technisch innovatieve technieken toegepast.

Advisering  van het winnend consortium voor de nieuwbouw van het gemeentehuis van de Gemeente Westland in Naaldwijk, het eerste PPS accommodatieproject in Nederland op gemeentelijk niveau.

Advisering van een consortium bij de aanbesteding en contractering  met betrekking tot het A9 trace van Holendrecht  tot Gaasperplas. Inclusief de advisering over de contractuele en regelgevingsaspecten die samenhangen met de voorgenomen constructie van een tunnel van 1,5 km onder een dichtbevolkt gedeelte van Amsterdam.

Advisering van een groot Duitse bouwbedrijf als deelnemer in een consortium bij de aanbesteding en DBM contractering  met betrekking tot het project Rotterdamse baan, een ongeveer 4 kilometer lang traject, grotendeels via een (geboorde) tunnel, die de A4/A13 zal verbinden met de Centrumring van Den Haag.

Peter Habraken is ranked in Band 1 in Real Estate - Construction:
"Peter Habraken is vastly experienced in real estate development and infrastructure projects. He regularly acts for construction companies on issues arising from large PPP projects and is recognised as a "very good negotiator and adviser."'

Chambers Europe (2019 Edition) 

Sjoerd Rutten

Advocaat | Partner

Telefoon: +31 (0)88 374 49 12
Mobiel: +31 (0)653 91 37 99
Email: s.rutten@habrakenrutten.com

Dispute Resolution
International Arbitration
Projects
PPP/PFI

Sjoerd Rutten heeft als advocaat meer dan 25 jaar ervaring in het procederen en arbitreren in bouw gerelateerde geschillen. Met zijn langjarige ervaring heeft hij een reputatie opgebouwd te behoren tot de allerbeste advocaten als het gaat om het vermijden, beheersen, controleren en oplossen van geschillen. Cliënten wenden zich tot hem bij (naderende) geschillen met een groot commercieel of principieel belang. Zijn cliënten prijzen hem om zijn vermogen in vroegtijdig stadium te adviseren hoe potentiële schade kan worden beperkt of voorkomen. Sjoerd geldt als een uiterst effectieve advocaat die onder de moeilijkste omstandigheden snel een goed resultaat weet te bereiken. Hij vertegenwoordigt cliënten in arbitrage bij onder meer RvA, NAI, CvG en AIBk en in procedures bij de burgerlijke rechter. 

Hij treedt regelmatig op als arbiter bij het Nederlands Arbitrage Intituut en bij TAMARA, en ook als door de rechtbank benoemde deskundige. Hij is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht. Sjoerd heeft diverse boeken en publicaties op zijn vakgebied op zijn naam staan, en doceert bij verschillende instituten.

Legal 500 (2018 Editie)
'"Truly skilled and experienced" litigator Sjoerd Rutten is "a real fox" who "always has a plan up his sleeve".'

Chambers Europe (2019 Editie)                                                                                                                                                    Tier 1 in Real Estate - Construction: "Sjoerd Rutten has a particularly notable profile in construction contracts and related disputes. Clients say he is "very smart and experienced" and value his litigation skills as a key asset. He acts for a broad client base that includes project developers, contractors and owners." 

Who’s Who - Construction (2018 Editie) 
Genoemd als Expert in het praktijkgebied bouw en infrastructuur.

Ervaringen

Diverse gerechtelijke en arbitrale procedures omtrent claims die voorkomen uit de grootschalige 'bouwfraude' zaak die in 2002 aan het licht kwam.

Arbitrage (NAI) over de bouw van een spoorwegtunnel (UAVgc contract).

Arbitrage (RvA) over de aanleg van een weg en tunnel onder rivier de Amstel (RAW/ UAV contract).

Arbitrage (NAI) over de bouw van een containerterminal in de Rotterdamse haven (UAVgc contract).

Arbitrage (RvA) over bouw van een slibverwerking- en energieterugwinningsinstallatie (UAVgc contract).

Arbitrage (NAI) over bouw en prestatie van een afvalvergassingsinstallatie (EPC contract).

Rechtbank- en hofprocedure over tussentijdse beëindiging projectontwikkelingsovereenkomst ivm gewijzigde marktomstandigheden. 

Rechtbank- en hofprocedure over aanbesteding en bouw van een onderdoorgang onder spoor in de Randstad.

Rechtbankprocedure over bouw appartementencomplex (UAV contract). 

Rechtbankprocedure over projectmanagement bij uit de hand gelopen laboratorium bouwproject in Amsterdam Science Park.

Partij bijgestaan in een conflict met betrekking tot tunneltechnische installaties in een snelwegtunnel in de Randstad.

Partij bijgestaan in een conflict met betrekking tot herstelwerkzaamheden en conservering van twee bruggen.

Advisering in een conflict over de realisatie van een sprinklersysteem in een grote internationale luchthaven.

Bijstand in een conflict over gebreken in een tankerterminal in de Rotterdamse haven.

Boeken
Processuele rechtspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (2016). IBR. Initiator en co-auteur.         Jurisprudentie koop-/aannemingsovereenkomst (2015). Simmons & Simmons. Initiator en co-auteur. 
Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de Bouw (1e druk 2010, 2e druk 2014). IBR.
Dossiervorming in de Bouw (2007). WEKA Uitgeverij. Initiator en co-auteur.
Jurisprudentie aanbestedingsrecht (2005). Sdu Uitgevers. Initiator en co-auteur.
De koop-/aannemingsovereenkomst (2004). WEKA Uitgeverij. Initiator en co-auteur.
101 vragen over de UAV (2002). WEKA Uitgeverij. Initiator en co-auteur.

Artikelen
Voor een wasdroger is een stroomvoorziening nodig. Feiten van algemene bekendheid in de rechtspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, Liber Amicorum mr. A.G.J. van Wassenaer, mei 2016.
Contractuele vervaltermijnen, Maandblad voor Vermogensrecht, juli 2015.
De verliezer betaalt? TBR mei 2015.
Noot bij RvA 16 december 2014, TBR mei 2015.
Noot bij RvA 12 juni 2012, TBR december 2012.
De UAV 2012, Capita selecta, TBR augustus 2012.
De eisen van goed en deugdelijk werk, TBR februari 2012.
Noot bij HR 27 maart 1999, TBR oktober 2009.
Noot bij Hof den Bosch 5 februari 2008, TBR augustus 2009.
Noot bij CvG KIVI 19 mei 2008, TBR februari 2009.
Noot bij RvA 19 maart 2008, BR oktober 2008.
Noot bij Vzngr Rb Maastricht 9 maart 2006, BR juli 2006.
Overgangsrecht Aanneming van Werk, BR juni 2004.
De precontractuele waarschuwingsplicht, BR mei 2004.

Sjoerd Rutten is a Notable Practitioner in Real Estate.
“He is the go-to person for contentious cases. He can judge when to litigate and when to seek other options. He has a bag full of tricks, doesn’t spare the opponents, and is able to surprise and ambush them. He is a good one to have in a fight.”

Chambers Europe (2015 Edition) 

Henk Raven

Advocaat | Partner

Telefoon: +31 (0)88 374 49 15
Mobiel: +31 (0)614 96 90 49
Email: h.raven@habrakenrutten.com

Corporate & Commercial
Projects & Project Finance
Real Estate

Henk Raven heeft ruim 10 jaar ervaring in bouw en vastgoed gerelateerde praktijk. Hij is een van de weinige advocaten in Nederland die zich heeft gespecialiseerd in de contractuele en ondernemingsrechtelijke aspecten die samenhangen met bouw en vastgoed. Hij adviseert zijn cliënten over contracten, samenwerkingsverbanden en financiering en zekerheden.

Henk is regelmatig betrokken bij het structureren van consortia inclusief ‘pre bid agreements’, ‘consortium agreements’ en aandeelhoudersovereenkomsten. Hij heeft ervaring met complexe offshore projecten.

Legal 500 (2018 Editie) 
Henk Raven is aanbevolen zowel in het praktijkgebied bouw en infrastructuur als in projectfinanciering, omschreven door klanten als "a great talent" "who is a pleasure to work with".

Ervaringen

Adviseren van een van de grootste particuliere Nederlandse vastgoedbeleggers ten aanzien van de herstructurering en herfinanciering van diverse hotelexploitaties, inclusief de verkoop van diverse hotelexploitaties aan de Fletcher Group.

Adviseren over ondernemingsrechtelijke aspecten en het opstellen van contracten voor de herontwikkeling, herstructurering en latere verkoop van het ECCR (European China Centre Rotterdam) project, een joint venture tussen een groot Nederlands bouwbedrijf en een van de grootste bouwbedrijven in China. Het project omvat ondermeer een een parkeergarage, kantoren, winkels, horeca en woningen.

Adviseren van een consortium van twee grote Nederlandse bouw en bagger bedrijven bij de contractering met betrekking tot offshore werkzaamheden in verband met de aanleg van een LNG transportpijpleiding uit Rusland door de Zwarte zee.

Advisering van het winnend consortium bij de aanbesteding en contractering tot en met financial close met betrekking tot de nieuwe zeesluis IJmuiden, aan de ingang van het Noordzeekanaal. Met een breedte van 70 meter wordt dit de grootste zeesluis ter wereld. Het was de eerste keer dat PPP werd toegepast op grote waterinfrastructuur.

Advisering over de financiële en juridische herstructurering van de LSI-portefeuille en in het bijzonder de binnenstedelijke herontwikkeling van een deel van het Rotterdam Central District. 

Advisering en procederen over afwikkeling van diverse posities van een Hogeschool in relatie tot de ontwikkeling en bouw van een schoolgebouw door onderdelen van het Lips-concern. 

Advisering van een van de grootste particuliere Nederlandse vastgoedfondsen ten aanzien van haar positie ten opzichte van de Staat bij het dreigende faillissement van het ROC in Leiden. Omvat onder meer het heronderhandelen van de contracten met de Staat en met het ROC, alsmede het heronderhandelen van de financiering.

Advisering en contracteren over de ontvlechting van joint ventures van Imtech, een grote failliete Nederlandse bouwer. 

Advisering van twee grote Nederlandse woningontwikkelaars over de ontvlechting van hun PPS joint venture met een grote gemeente. De joint venture was opgericht ten behoeve van een grootschalig woningbouwproject. Clienten zijn succesvol bijgestaan in een procedure, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in een minnelijke regeling.

Advisering van het winnend consortium bij de aanbesteding en contractering tot en met financial close met betrekking tot de verdubbeling van het A1-A6 traject van Diemen tot Almere, inclusief twee nieuwe bruggen, een aquaduct en de grootste spoorbrug van Europa. Dit is het grootste PPS infrastuctuurproject ooit in Nederland. Bij de financiering van dit project zijn negen banken betrokken, waaronder de Europese Investeringsbank. 

Advisering met betrekking tot de DBM contractering en financiering van Dierenpark Emmen, een van de grootste dierenparken van Europa. Bij dit project worden bouwkundig en  technisch innovatieve technieken toegepast.

Adviseren en procederen over de contractuelen en financiële herstructurering van het project Calypso in Rotterdam. Onder andere onderhandelingen met andere marktpartijen, de gemeente over herfinanciering en executies van het pand met het oog op doorstart buiten faillissement.

Advisering en procederen over een offshore contract voor een deel van een gaspijpleidingproject in de Noordzee. 

Het opzetten van en redigeren van het standaardcontract voor zogenaamde mini-PPS projecten, onder meer omvattende UAV-GC contractsbepalingen, factoring/financieringsovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten tussen marktpartijen, overheden en de Bank Nederlandse Gemeenten.

Het adviseren over en het opstellen van een FIDIC Yellow Book aannemingsovereenkomst en alle bijbehorende documenten voor het ontwerp en de bouw van state-of-the-art opslagtanks in de Rotterdamse haven.

Henk Raven is recommended in both Construction and Project Finance, named by clients as "a great talent" "who is a pleasure to work with".

Legal 500 (2018 Edition)  

Gérard Moussault

Advocaat | Partner

Telefoon: +31 (0)88 374 49 29
Mobiel: +31 (0) 653 27 28 02
Email: g.moussault@habrakenrutten.com

Corporate & Commercial
Projects & Project Finance

Gérard Moussault is een zeer ervaren Banking & Finance advocaat. Hij heeft gedurende zijn lange loopbaan talrijke complexe zaken behandeld waaronder financiering van grootschalige projecten in energie en infrastructuur alsmede financieringen in de maritieme sector en in de luchtvaart.
 
Alvorens zich aan te sluiten bij HabrakenRutten is Gérard als partner verbonden geweest aan Trenité van Doorne, Greenberg Traurig en Bird & Bird, waar hij leiding gaf aan de Banking & Finance praktijk in Nederland.

Prof dr Toon van Mierlo

Advocaat | Partner

Telefoon: +31 (0)88 374 49 00
Mobiel: +31 (0)651 86 96 93
Email: t.vanmierlo@habrakenrutten.com

Toon van Mierlo geldt als een van de meest vooraanstaande civiele procesrecht advocaten in Nederland. Hij staat ondernemingen bij in gerechtelijk procedures en arbitrage. Toon heeft een brede praktijk, met een focus op bouw, vastgoed, defensiecontracten en fabricage contracten. Van Mierlo wordt gezien als een expert op het gebied van zekerheden.

Toon van Mierlo treedt zeer regelmatig op als bindend en niet-bindend adviseur, alsmede als arbiter in nationale en internationale arbitrages bij onder meer het NAI (Rotterdam), UNUM (voorheen: TAMARA, Rotterdam), de ICC (Parijs) en het Arbitrage instituut van de Stockholm Chamber of Commerce (SCC).

Tevens is hij als hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de Rijksuniversiteit in Groningen. Hij is auteur van diverse handboeken en annotator bij arresten van de Hoge Raad.

Ervaringen

Succesvolle arbitrageprocedure namens de vliegtuigindustrie betreffende een miljarden geschil over het aandeel in de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter

Succesvolle ICC-arbitrage namens een belangrijke producent van printplaten tegen de wereldmarktleider.

Optreden als juridisch expert in een mijnbouw arbitrage tegen de Indonesische staat.

Vertegenwoordigen van een van Europa’s grootste vastgoedontwikkelaars bij een getuigenverhoor in een procedure tegen de Nederlandse staat.

Jorieke van Strijen

Advocaat | Counsel

Telefoon: +31 (0)88 – 374 49 11
Mobiel: +31 (0) 6 20 21 05 44
Email: j.vanstrijen@habrakenrutten.com

Jorieke van Strijen heeft als advocaat ruim 20 jaar ervaring in de vastgoedsector. Zij is gespecialiseerd in de civielrechtelijke aspecten van vastgoed met een speciale focus op het huurrecht. Tot haar specialiteit horen het opstellen, beoordelen en onderhandelen van overeenkomsten onder andere voor sale- and lease back transacties, herontwikkeling,  samenwerking, gebruik en huur. Jorieke heeft daarnaast een advies- en procespraktijk. Zij treedt met name op voor beleggers, investeringsfondsen, projectontwikkelaars en afnemers van (commercieel) vastgoed, zoals huurder en kopers. 
  
Jorieke is in 1997 afgestudeerd aan de universiteit Utrecht en heeft voordat zij bij HabrakenRutten in dienst trad bij NautaDutilh gewerkt.

Jorieke is lid van de redactie van het tijdschrift “WR, Tijdschrift voor Huurrecht” en publiceert regelmatig voor Kluwer en SDU. Zij doceert bij verschillende instituten, waaronder SSR Studiecentrum rechtspleging. 
Jorieke is lid van de Vereniging van Huurrecht advocaten en van de Vereniging van vastgoed juristen.

Ervaringen

Recente publicaties
Artikel: “Ontruimingsbescherming; wat is dat ook al weer?”, VGFC nummer 3, juli 2019 met mr L van Egteren 
Bekijk PDF >>

Noot bij kantonrechter Utrecht, voorzieningenrechter, 19 oktober 2018, WR 2019/54
Huurovereenkomst voor bepaalde tijd bedrijfsruimte. Gebruik langer dan 2 jaar. In casu geen huurbescherming. 
Bekijk PDF >>

Noot bij kantonrechter Utrecht, 1 augustus 2018, WR 2019/18
Huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd voor woonruimte. Wet doorstroming huurmarkt 2015. Verzoek toetsing redelijkheid aanvangshuurprijs te laat ingediend; 
Bekijk PDF >>

Noot bij kantonrechter Zwolle, 28 maart 2018, WR 2019/3
Huurovereenkomst voor bepaalde tijd woonruimte: kennisgeving einde huur door verhuurder. Huurder is iets vóór drie maanden voor verstrijken huurovereenkomst geïnformeerd. 
Bekijk PDF >>

Esther Zwiers

Advocaat

Telefoon: +31 (0)88 374 49 39
Mobiel: +31 (6)15 43 76 24
Email: e.zwiers@habrakenrutten.com

Esther Zwiers is gespecialiseerd in het opstellen, beoordelen en onderhandelen van complexe overeenkomsten tussen partijen bij grote projecten in bouw, infrastructuur, vastgoed en (groene) energie. Zij is als advocaat en als bedrijfsjurist betrokken geweest bij diverse offshore wind projecten, zonne-energie projecten en industriële projecten. Esther heeft ruime ervaring met projectfinanciering en weet welke eisen door banken worden gesteld. Voordat Esther bij HabrakenRutten kwam is zij werkzaam geweest als bedrijfsjurist in de energiesector en als advocaat bij Allen & Overy. Haar cliënten waarderen haar pragmatische en oplossingsgerichte aanpak.

Gert Weerheim

Advocaat

Telefoon: +31 (0)88 374 49 19
Mobiel: +31 (0)611 59 70 28
Email: g.weerheim@habrakenrutten.com

Gert Weerheim is advocaat sinds 2011 en heeft ruime ervaring op het gebied van het aanbestedings- en bouwrecht. Hij adviseert en procedeert in uiteenlopende aanbestedings- en bouwgeschillen met een groot belang. Gert beschikt daarnaast over specifieke sectorkennis van de funderingsbranche.                                                                                      Gert heeft de Grotius specialisatieopleiding aanbestedingsrecht cum laude afgerond.