Open Site Navigation

Jorieke van Strijen

Advocaat | Counsel

T: +31 (0)88 – 374 49 11

M: +31 (0) 6 20 21 05 44

E: j.vanstrijen@habrakenrutten.com

Jorieke van Strijen heeft zich als advocaat sinds 1998 gericht op de vastgoedsector. Zij is gespecialiseerd in het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van huurovereenkomsten voor commercieel vastgoed, waaronder sale- en lease-back transacties, herontwikkelingen en joint ventures. Ze heeft een solide trackrecord in het adviseren en procederen namens investeerders, investeringsfondsen, projectontwikkelaars, maar ook huurders en verhuurders, waarbij ze bekend staat als een slimme onderhandelaar en een ervaren strategieadviseur in controversiële kwesties.

 

Voordat Jorieke bij Habraken Rutten kwam was zij geruime tijd als advocaat verbonden aan NautaDutilh. Zij is medeauteur van Tekst & Commentaar Huurrecht, lid van de redactie van Tijdschrift voor Huurrecht en zij doceert huurrecht, onder andere aan de interne opleiding voor de rechterlijke macht.

Referenties

Heronderhandelen en/of procederen over alle commerciële huurcontracten voor de investeerder/eigenaar van het bekende Rotterdamse winkelcentrum Markthal

 

Adviseren bij de ontwikkeling, bouw, verhuur en verkoop van het Westfields Logistic Center nabij Eindhoven Airport, het grootste in zijn soort (100.000 m2) in Nederland tot nu toe

 

Adviseren bij de ontwikkeling van het 200.000 m2 grote studentenhuisvestingsproject Archimedes, inclusief circa 1.500 studentenappartementen, winkels en een mega fietsenstalling tussen de Utrechtse universiteitscampus en het Utrechtse stadscentrum

 

Lead counsel voor de verplaatsing en uitbreiding van de Rotterdamse fabriek van een van 's werelds grootste palmolieproducenten